สื่อการสอนสุขศึกษา ภาวะโภชนาการที่ดี

สื่อการสอนสุขศึกษา ภาวะโภชนาการที่ดี

สื่อการสอนสุขศึกษา ภาวะโภชนาการที่ดี หมายความว่า สภาพของร่างกายที่เกิดจากการได้รับอาหารที่ถูกหลักโภชนาการหรือมีสารอาหารครบถ้วนบริบูรณ์พร้อมด้วยมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย พร้อมทั้งร่างกายใช้สารอาหารเหล่านั้นในการสร้างเสริมอนามัยได้อย่างมีสมรรถนะเต็มที่

สื่อการสอนพละศึกษา กติกา ตะกร้อ

สื่อการสอนพละศึกษา

สื่อการสอนพละศึกษา ข้อกติกาตะกร้อ 1.ผู้เล่น ประเภทเดี่ยว มีผู้เล่นตัวจริง 3 คน สำรอง 1 คน ประเภททีม ประกอบด้วย 3 ทีม มีผู้เล่น 9 คน พร้อมกับผู้เล่นสำรอง 3 คน

นวัตกรรมการสอนสุขศึกษา เรื่อง ระบบกล้ามเนื้อ

นวัตกรรมการสอนสุขศึกษา

นวัตกรรมการสอนสุขศึกษา ระบบกล้ามเนื้อ ร่างกายแบ่งกล้ามเนื้อออกเป็น 3 จำพวก คือ กล้ามเนื้อยึดกระดูกหรือกล้ามเนื้อลาย (skeletal muscle or striatedmuscle) กล้ามเนื้อเรียบ (smoothmuscle) กล้ามเนื้อหัวใจ (cardiac muscle) โดยที่กล้ามเนื้อลายนั้นโดนคุมอยู่ภายใต้อำนาจจิตใจหรือรีเฟล็กซ์ ส่วนกล้ามเนื้อเรียบพร้อมทั้งกล้ามเนื้อหัวใจทำการทำงานนอกอำนาจจิตใจ

สื่อการสอน สุขศึกษา ป 2 เรื่อง อาหารและโภชนาการ

สื่อการสอน สุขศึกษา ป 2

สื่อการสอน สุขศึกษา ป 2 เรื่อง อาหารและโภชนาการ มาดูกันเลย อาหารคืออะไร อาหารคือสิ่งที่รับประทานได้ พร้อมกับมีประโยชน์แก่ร่างกาย

สื่อการสอน สุขศึกษา ป 3 เรื่อง ร่างกายของเรา

สื่อการสอน สุขศึกษา ป 3

สื่อการสอน สุขศึกษา ป 3 เรื่อง ร่างกายของเรา ระบบต่าง ๆ ในร่างกายระบบต่าง ๆ ในร่างกายมีการทำงานที่สัมพันธ์กันเพื่อให้ให้มนุษย์สามารถดำเนินชีวิตได้อย่าง ปกติ การทำงานของระบบภายในร่างกาย อาจจำแนกออกได้เป็น 10 ระบบ แบบนี้

สื่อการสอน สุขศึกษา ป.1 เรื่อง อาหารหลัก 5 หมู่

สื่อการสอน สุขศึกษา ป.1

สื่อการสอน สุขศึกษา ป.1 เรื่อง อาหารหลัก 5 หมู่ ธรรมดาแล้ว ร่างกายของคนเราควรได้รับสารอาหารที่เป็นคุณ เพื่อจะให้ร่างกายสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเต็มศักยภาพ เนื่องด้วยการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์จะทำให้ร่างกายมีชีวิตชีวา คุ้มกันการไม่สบายได้ง่าย แต่การทานอาหารที่มีประโยชน์ ต่างว่าแต่สารอาหารที่ร่างกายได้รับนั้นไม่ครบทั้ง 5 หมู่อย่างที่ควรได้รับก็นับว่าร่างกายยังไม่สมบูรณ์พร้อมกับแข็งแรงได้อย่างถ่องแท้

สื่อการสอนสุขศึกษา เรื่อง การย่อยอาหาร

การย่อยอาหาร

การย่อยอาหาร คือ การทำให้สารอาหารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่แปรไปเป็นสารอาหารที่มีโมเลกุลเล็กลงจวบจนกระทั่ง แพร่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้ การย่อยอาหารในร่างกายมี 2 แนวทาง คือ