นวัตกรรมการสอนสุขศึกษา เรื่อง ระบบกล้ามเนื้อ

นวัตกรรมการสอนสุขศึกษา

นวัตกรรมการสอนสุขศึกษา ระบบกล้ามเนื้อ ร่างกายแบ่งกล้ามเนื้อออกเป็น 3 จำพวก คือ กล้ามเนื้อยึดกระดูกหรือกล้ามเนื้อลาย (skeletal muscle or striatedmuscle) กล้ามเนื้อเรียบ (smoothmuscle) กล้ามเนื้อหัวใจ (cardiac muscle) โดยที่กล้ามเนื้อลายนั้นโดนคุมอยู่ภายใต้อำนาจจิตใจหรือรีเฟล็กซ์ ส่วนกล้ามเนื้อเรียบพร้อมทั้งกล้ามเนื้อหัวใจทำการทำงานนอกอำนาจจิตใจ

 

1. กล้ามเนื้อลายหรือกล้ามเนื้อยึดกระดูก (skeletonmuscle)

ภาพกล้ามเนื้อลาย
เป็นกล้ามเนื้อที่เกาะติดกับโครงกระดูกหรือกล้ามเนื้อลาย อาทิเช่น กล้ามเนื้อแขน กล้ามเนื้อขา จึงดำเนินการเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของร่างกายโดยตรง ครั้นนำเซลล์กล้ามเนื้อเหล่านี้มาศึกษาเล่าเรียนด้วย กล้องจุลทรรศน์จะเห็นเป็นแถบลาย เซลล์กล้ามเนื้อนี้มีลักษณะเป็นทรงกระบอกยาว แต่ละเซลล์ มีหลายนิวเคลียสอยู่ที่ขอบของเซลล์ มีลายตามขวางสีเข้มกับสีจางสลับกัน ซึ่งเห็นได้กระจ่างครั้นเมื่อย้อมด้วยสีคนที่ออกกำลังเสมอเส้นใยกล้ามเนื้อจะโตขึ้น กับหนาขึ้น แต่จำนวนไม่เพิ่มขึ้นภารกิจของกล้ามเนื้อยึดกระดูกถูกสั่งการโดยระบบประสาทโซมาติก หน้าที่ของกล้ามเนื้อกลุ่มนี้ ร่างกายสามารถบังคับได้ซึ่งนับว่าอยู่ในอำนาจจิตใจ โดยกล้ามเนื้อลายมีภารกิจเคลื่อนไหวร่างกายที่ข้อต่อต่างๆเคลื่อนไหวลูกตาช่วยในการเคี้ยวพร้อมกับการกลืน เคลื่อนไหวลิ้น เคลื่อนไหวใบหน้าแสดงอารมณ์ต่างๆพร้อมกับยังประกอบเป็นผนังอก พร้อมด้วยผนังท้องตลอดจนการคุมการขับถ่ายปัสสาวะพร้อมกับอุจจาระ

 

2.กล้ามเนื้อหัวใจ (cardiacmuscle)

ภาพกล้ามเนื้อหัวใจ
กล้ามเนื้อหัวใจประกอบเป็นกล้ามเนื้อหัวใจเพียงแห่งเดียวอยู่นอกอำนาจจิตใจโดยสั่งการโดยระบบประสาทอัตโนมัติมีลักษณะเป็นเซลล์รูปทรงกระบอกมีลายตามขวางเป็นแถบสีทึบสลับกับสีจางเซลล์กล้ามเนื้อตอนปลายของเซลล์มีการแตกแขนง ไปประสานกับแขนงของเซลล์ใกล้เคียงเซลล์ทั้งหมดจึงหดตัวพร้อมกัน กับหดตัวเป็นจังหวะตลอดชีพ

 

3.กล้ามเนื้อเรียบ (smoothmuscle)

ภาพกล้ามเนื้อเรียบ
กล้ามเนื้อเรียบเป็นกล้ามเนื้อที่พบอยู่ตามอวัยวะภายในทำงานคุมการทำงานของอวัยวะย่อยอาหารพร้อมด้วยอวัยวะภายใน ต่างๆ ตัวอย่างเช่นผนังกระเพาะอาหาร ผนังลำไส้ ผนังหลอดเลือด และม่านตา เป็นต้น กล้ามเนื้อเหล่านี้ ประกอบด้วยเซลล์ที่มีลักษณะยาว หัวท้ายแหลม แต่ละเซลล์มี 1 นิวเคลียส ไม่มีลายพาดขวาง การปฏิบัติการของกล้ามเนื้อเรียบถูกสั่งการโดยระบบประสาทอิสระ (Autonomie Nervous System)มีประเภทเป็นเซลล์รูปกระสวย มีนิวเคลียสรูปไข่อยู่ตรงกลาง