สื่อการสอนสุขศึกษา ภาวะโภชนาการที่ดี

สื่อการสอนสุขศึกษา ภาวะโภชนาการที่ดี

สื่อการสอนสุขศึกษา ภาวะโภชนาการที่ดี หมายความว่า สภาพของร่างกายที่เกิดจากการได้รับอาหารที่ถูกหลักโภชนาการหรือมีสารอาหารครบถ้วนบริบูรณ์พร้อมด้วยมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย พร้อมทั้งร่างกายใช้สารอาหารเหล่านั้นในการสร้างเสริมอนามัยได้อย่างมีสมรรถนะเต็มที่

ภาวะโภชนาการที่ไม่ดี หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทุพโภชนาการหมายถึงสภาพของร่างการที่เกิดจากการได้รับสารอาหารที่มีสารอาหารไม่เต็มพอเหมาะสม แต่ร่างกายไม่อาจใช้สารอาหารเหล่านั้นได้จึงทำให้เกิดภาวะผิดปกติขึ้นภาวะโภชนาการที่ไม่ดีแบ่งเป็น

1.ภาวะโภชนาการต่ำ คือ สภาวะของร่างกายที่เกดจากการได้รับอาหารไม่พอ หรือได้รับสารอาหารไม่ครบบริบูรณ์ หรือมีปริมารต่ำกว่าที่ร่างกายต้องการทำให้เกิดโรคขึ้น ตัวอย่างเช่น โรคขาดโปตีน ขาดแคลอรี หรือขาดวิตามิน

2.ภาวะโภชนาการเกิน คือ สภาวะของร่ายการที่ได้รับสารอาหาร หรือสาอาหารบางอย่างเกินกว่าที่ร่างกายประสงค์ เกิดการสะสมพลังงาน หรือสารอาหารบางอย่างไว้จนเกิดโทษแก่ร่างกาย อาทิเช่น โรคอ้วน โรคไขมันในเลือดสูง โรคมีวิตามินเอและบีเกิน หรือแม้แต่วิตามินบีพวกบีรวม ซึ่งละลายในน้ำได้พร้อมทั้งขับถ่ายออกจากร่างกาย ถ้าหากว่าให้พร่ำเพรื่อ ก็อาจทำให้แพ้ได้

มูลเหตุที่ทำให้เกิดโภชนาการที่แย่

1.ต้นเหตุที่เกิดจากอาหารคือ การกินที่ไม่ถูกหลักโภชนาการนิสัยการบริโภคอาหารที่ไม่ดีหรืออาจจะมาจากเหตุอื่นๆ ทางสังคม พร้อมด้วย วัฒนธรรม เป็นต้นว่า ความยากไร้ เป็นมูลฐานที่ทำให้โภชนาการแย่

2.ต้นเหตุที่เกิดจากร่างกาย ในกรณีนี้คือเกิดจากสภาพร่างกายเพี้ยนจึงทำให้อาหารที่เกินใช้ประโยชน์มิได้เกิดภาวะโภชนาการที่บกพร่องขึ้นพร้อมด้วยคงจะมีผลต่อการกิน การกลืน การย่อย การดูดซึม การขนส่งอาหาร การใช้ประโยชน์การเก็บสะสม การถ่าย ตลอดจนความปรารถนาอาหาร