สื่อการสอนพละศึกษา กติกา ตะกร้อ

สื่อการสอนพละศึกษา

สื่อการสอนพละศึกษา ข้อกติกาตะกร้อ

1.ผู้เล่น
ประเภทเดี่ยว มีผู้เล่นตัวจริง 3 คน สำรอง 1 คน ประเภททีม ประกอบด้วย 3 ทีม มีผู้เล่น 9 คน พร้อมกับผู้เล่นสำรอง 3 คน

2. ตำแหน่งของผู้เล่น มี 3 ตำแหน่งคือ
2.1 หลัง ( Back ) เป็นผู้เตะตะกร้อจากวงกลม
2.2 หน้าซ้าย
2.3 หน้าขวา

3. การเปลี่ยนตัวผู้เล่น
ในทีมเดี่ยวเปลี่ยนตัวได้ 1 คน พร้อมทั้งหากเหลือน้อยกว่า 3 คน จัดว่าปราชัย ผู้มีชื่อในทีมเดี่ยวที่เล่นมานานแล้ว จะลงเล่นในทีมเดี่ยวต่อไปไม่ได้

4. การเสี่ยงพร้อมกับการอบอุ่นร่างกาย
มีการเสี่ยง ผู้มีชัยการเสี่ยงจะได้เลือกข้างหรือส่งลูก ทีมที่ได้ส่งลูกจะได้อบอุ่นร่างกายก่อน เป็นช่วง 2 นาที พร้อมเจ้าหน้าที่พร้อมกับนักกีฬาไม่เกิน 5 คน

5. ตำแหน่งของผู้เล่นระหว่างการส่งลูกเสิร์ฟ
ครั้นเมื่อเริ่มทำเล่นทั้ง 2 ทีมพร้อมในแดนของตนเอง ผู้เล่นฝ่ายเสิร์ฟจะต้องอยู่ในวงกลมของตนเอง ขณะเสิร์ฟแล้วจึงขยับที่ได้ ส่วนผู้เล่นฝ่ายรับจะยืนที่ใดก็ได้

6. การเปลี่ยนส่ง
ให้เปลี่ยนแบบการส่งลูกครั้นเมื่อฝ่ายส่งลูกผิดกติกา หรือ ฝ่ายรับทำลูกให้ตกบนพื้นที่ของฝ่ายส่งได้

7. การขอเวลานอก
ขอได้เซตละ 1 ครั้งๆ ละ 1 นาที

8. การนับคะแนน
การประลองใช้แบบ 2 ใน 3 เซต ในเซตที่ 1 พร้อมด้วยเซตที่ 2 จะมีแต้มสูงสุด 15 คะแนน ทีมใดได้ 15 แต้มก่อน จะเป็นผู้ชนะในเซตนั้นๆ ทั้ง 2 เซต จะไม่มีดิวส์ ถ้าหากทั้งสองทีมได้ 13 ก่อน หรือ 14 เท่ากัน พักระหว่างเซต 2 นาที ถ้าเสมอกัน 1:1 เซต ให้ทำการแข่งขันเซตที่ 3 ด้วยไทเบรก โดยขึ้นต้นด้วยการเสี่ยงใหม่ โดยใช้แต้ม 6 แต้ม ทีมใดได้ 6 คะแนนก่อนเป็นผู้พิชิต แต่จะต้องแพ้ชนะอย่างน้อย 2 คะแนน ถ้ายังไม่แพ้กันไม่น้อยกว่า 2 แต้ม ก็ให้ทำการแข่งขันอีก 2 แต้ม แต่ไม่เกิน 8 คะแนน อาทิเช่น 8:6 หทรือ 8:7 ถือเป็นการสิ้นสุดการประกวดระบบไทเบรก ขณะฝ่ายใดก็ตามได้ 3 คะแนน พร้อมด้วยขอเวลานอกได้เซตละ 1 หน คราวละ 1 นาที สำหรับไทเบรก ขอช่วงได้ 1 หน หนละ 30 วินาที