สื่อการสอน สุขศึกษา ป 2 เรื่อง อาหารและโภชนาการ

สื่อการสอน สุขศึกษา ป 2

สื่อการสอน สุขศึกษา ป 2 เรื่อง อาหารและโภชนาการ มาดูกันเลย

อาหารคืออะไร

อาหารคือสิ่งที่รับประทานได้ พร้อมกับมีประโยชน์แก่ร่างกาย

ประโยชน์ของอาหาร

๑. ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต แข็งแรง พร้อมด้วยซ่อมแซม สิ่งที่สึกหรอ

๒. ช่วยให้พลังงานพร้อมกับความอบอุ่น

๓. ช่วยสร้างกำลังเพื่อให้ต้านทานโรค บำรุงสุขภาพ ช่วยให้อายุยืนยาว ผิวพรรณผุดผ่อง ดวงตาแจ่มใส ฟันดีแข็งแรง ผมดกดำ พร้อมด้วยไม่แก่ก่อนวัย

๔. ช่วยคุมการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพปกติ

นี้เป็นแนวคิดใหญ่ ๆ ส่วนผลพลอยได้อย่างอื่นนั้นยังมีอีกมาก ดังเช่น ทำให้มีพละกำลังในการทำงาน ทำให้ปัญญาดี ซึ่งจะช่วยให้เด็กนักเรียนสอบตกน้อยลง ทำให้นักกีฬามีความสามารถสูงขึ้น ทำให้อารมณ์ดีไม่เกิดโมโหหิว ฯลฯ พระบรมศาสดาได้ทรงทดลองมาก่อนแล้ว ทรงพบว่าการอดอาหารจะไม่สามารถทำให้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้ ครั้นได้เสวยเป็นปกติแล้วจึงทรงตรัสรู้ พระองค์จึงได้ทรงสอนว่าอาหารเป็นวัตถุปัจจัยอย่างหนึ่งในสี่อย่างที่จำเป็นสำหรับการครองชีพของมนุษย์

โภชนาการคืออะไร
โภชนาการเป็นวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับเรื่องความสำคัญของอาหารต่อพลานามัยของร่างกาย

อาจมีผู้เฉลียวใจว่า มนุษย์รู้จักกินมาตั้งแต่เกิด พร้อมกับกินกันมาตั้งแต่ครั้นมีมนุษย์อยู่ในโลกแล้ว เพราะเหตุไรจะต้องมาเล่าเรียนวิชาโภชนาการด้วย ก็อาจกล่าวได้ว่า การกินโดยไม่มีความรอบรู้ย่อมเป็นเหตุให้เจ็บไข้พร้อมกับสุขภาพเสื่อมได้โดยง่าย เพราะการขาดสารอาหารได้ทั้ง ๆ ที่มีอาหารอยู่เต็มกระเพาะ เพราะว่าไม่รู้จักกิน สถิติแสดงว่าในระยะ ๕๐ ปีมานี้ ความรอบรู้ในเรื่องโภชนาการได้ช่วยให้คนอายุยืนยาวเพิ่มจาก ๔๕ ปีเป็น ๗๐ ปี ช่วยให้สูงขึ้น ๕ เซนติเมตร กับน้ำหนักเพิ่มขึ้น ๕ กิโลกรัม ส่วนประเทศที่ล้าหลัง ยังเป็นโรคขาดอาหารกันมาก อายุเฉลี่ยของคนจะอยู่ระหว่าง ๓๓-๕๐ ปีเท่านั้น เนื่องด้วยอัตราตายของทารกพร้อมด้วยเด็กสูง พร้อมด้วยอนามัยก็แย่